Translate

Isnin, November 02, 2009

SOALAN PERCUBAAN KERTAS 2 NEGERI-NEGERI 2009

SOALAN-SOALAN PERCUBAAN KERTAS 2 TEMA 1 DAN 2
NEGERI-NEGERI MALAYSIA 2009
Arahan : Cuba jawab semua soalan dengan menggunakan isi-isi penting, peta minda, carta atau apa sahaja yang membolehkan anda ingat isi dan fakta.


Sabah
1 Bincangkan sistem ekonomi masyarakat Melayu sebelum campur tangan British .

2 Huraikan aktiviti peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897-1909.

3 Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu.

4 Agama Islam telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum campurtangan British. Bincangkan


Pahang
5 Sejauhmanakah perasaan tidak puas hati pembesar menyebabkan berlaku penentangan di Perak dan Pahang pada abad ke 19

6 Bincangkan peranan golongan pemerintah dalam institusi pemerintahan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British

Kelantan

7 Huraikan tindak balas masyarakat Melayu terhadap pentadiran British di Perak dan Pahang pada akhir abad ke-19

8 Jelaskan tahap-tahap perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909

9 Bincangkan pengaruh Islam dalam masyarakat kehidupan Melayu sebelum campur tangan British.Perlis
10 Huraikan peluasan kuasa British di Negeri-Negeri Melayu Utara antara tahun 1826 hingga tahun 1909.

11 Bincangkan sistem politik Melayu sebelum campur tangan British.


Kedah
12 Huraikan pengaruh agama lslam terhadap masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat. (25 markah)


SEJARAH ASIA TENGGARA / ASIA SELATAN


Sabah
1 Bincangkan struktur dan peranan pembesar semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa di Jepun dan pemerintahan Dinasti Manchu di China pada abad ke-19.

2 Huraikan syarat-syarat serta kesan-kesan Perjanjian Yandabo 1826 di Burma dan Perjanjian Nangking 1842 di China.

3 Jelaskan peranan institusi pembesar di Myanmar (Burma) dan Thailand (Siam) pada awal abad ke 19


Pahang
4 Bincangkan dasar tutup pintu yang dijalankan oleh China dan Jepun pada awal abad ke 19

5 Bincangkan hieraki dan peranan pembesar di Siam dan Myanmar sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

Kelantan

6 Bincangkan sistem kepercayaan dan agama masyarakat tempatan di Cina dan Jepun sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

7 Bincangkan hukum adat yang diamalkan oleh masyarakat di China dan di India sebelum kedatangan Barat.Perlis
8 Bandingkan kesan-kesan Perjanjian Nanking 1842 di China dan Perjanjian
Kanagawa 1854 di Jepun.

9 Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di lnfi dan Myanmar sebelum kedatangan Barat. (25 markah)Kedah
10 Bincangkan dasartutup pintu yang diamalkan diChina dan Jepun sehingga perterigahan abad ke-19. (25 markah)

Bandingkan kesan-kesan Perjanjian Yandabo (1826) dan Perjanjian Nanking (1842). (25 markah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan